Պիւյիւքտէրէ Սուրբ Պօղոս Եկեղեցւոյ Բացման Օրը


24 ՀՈՒՆԻՍԻ 2018 ԺԱՄ : 11:00:00

24/06/2018 Pazar günü saat 11:00'de Büyükdere, Surp Boğos Kilisesi'nin Yaz Dönemi Açılışı Surp Badarak'ı sunulacaktır.